Formtex®


Syntetyk o regulowanej przepuszczalności do wykonywania Deskowań Selektywnie Przepuszczalnych

Dowiedz się więcej

Co to jest Formtex®?


Formtex® jest matą z kapilarnych rurek polipropylenowych wtopionych w błonę półprzepuszczalną. Uzyskana specjalną technologią błona tworzy po jednej stronie wyrobu półprzepuszczalną warstwę (o grubości 0,1 mm) z porami wykalibrowanymi na średnicę odpowiadającą średnicy cząsteczki wody (warstwę drenażową), w związku z czym przepuszcza cząsteczki czystej wody jak i wszystkie substancje gazowe z wnętrza odlewu betonowego. Pozostała warstwa o grubości 1 mm pełni funkcję filtrującą i przeznaczona jest do zatrzymywania cząstek cementu.

Co to jest Formtex<sup>®</sup>?

Jak działa Formtex®?


Formtex® jest tkaniną, która odprowadza nadmiar wody i powietrza z powierzchni świeżo wylanego betonu podczas zagęszczania. Odprowadzając wodę poza powierzchnię stosunek woda/cement (w/c) przy powierzchni betonu ulega zmniejszeniu zapewniając większą gęstość, co poprawia wytrzymałość i trwałość betonu. Ryzyko powstania pęknię lub mikropęknię jest zminimalizowane ponieważ Formtex® zapewnia wysoki poziom wilgotności w czasie wiązania betonu.

Jak działa Formtex<sup>®</sup>?

Ilość odprowadzanej wody zależy od wysokości wylewki betonowej oraz proporcji w/c zastosowanej mieszanki betonowej. Formtex® odprowadza znaczną ilość wody poza wszelkiego rodzaju beton plastyczny; ilość ta przeważnie wynosi 0,5 ÷ 3,0 litra wody z 1 m2.

Formtex® stosowany jest głównie w celu poprawy właściwości chemicznych betonu. Powierzchnia betonu wylanego w deskowaniu z syntetykiem Formtex® posiada równomierny ciemny kolor z powodu zwiększonej gęstości.

Zalety syntetyku Formtex®


 • Likwiduje podatność powierzchni odlewu betonowego na karbonizację.
 • Wydatnie redukuje stopień wnikania soli, w tym szczególnie chlorków do wnętrza betonu.
 • Zmniejsza wodonasączalność i wodochłonność betonu.
 • Zapewnia maksymalną estetykę i gładkość powierzchni.
 • Zwiększa żywotność konstrukcji betonowej.
 • Redukuje wskaźnik wodnocementowy przy zewnętrznej powierzchni betonu.
 • Znacznie redukuje ilość pęcherzy na powierzchni betonu.
 • Znacznie zmniejsza koszty konserwacji i eksploatacji.

Posiada dopuszczenie do stosowania jako wykładzina deskowań konstrukcji betonowych występujących w budownictwie komunikacyjnym nr IBDiM-TWk-OP-11502/W-1023, wydane przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów.

Dlaczego stosować Formtex®?


Okres użytkowania wszelkich konstrukcji betonowych zależy od zdolności warstwy wierzchniej betonu do przeciwstawienia się elementom agresywnym, atakującym zbrojenie i niszczącym konstrukcje betonu. Zwarta, silna i jednorodna powierzchnia betonu opóźnia przenikanie soli mineralnych, tlenu, wilgoci i dwutlenku węgla, przez co znacznie zwiększa się okres użytkowania konstrukcji betonowej. Formtex wydłuża okres użytkowania konstrukcji betonowych narażonych na: intensywne wpływy atmosferyczne (agresywne działania gazów i cieczy) oraz destrukcje fizyczna, chemiczna i mechaniczna.

Gdzie można stosować Formtex®?


 • Mosty i tunele, kolumny, belki, płyty wiaduktów i mostów, bariery bezpieczeństwa.
 • Osadniki ścieków, komory fermentacyjne, odstojniki ścieków, przelewy spływowe i przepusty, stacje uzdatniania wody.
 • Zbiorniki wody pitnej.
 • Zapory, tamy, śluzy i konstrukcje morskie.
 • Prefabrykowane elementy betonowe, elementy mostów, drobne elementy powierzchni terenów.

Formtex<sup>®</sup>?

Formtex<sup>®</sup>?

Formtex<sup>®</sup>?

Formtex<sup>®</sup>?

Formtex<sup>®</sup>?

Formtex<sup>®</sup>?

Korzyści, jakie daje Formtex®


 • Dłuższy okres użytkowania: syntetyk Formtex® znacznie wydłuża okres użytkowania konstrukcji betonowych oraz chroni zbrojenie przed korozją, poprzez wzrost odporności na:
  • Karbonizację - w 100 %;
  • Przenikanie chlorków;
  • Przenikanie wody;
  • Uszkodzenia - na skutek mrozu/odwilży;

   Formtex<sup>®</sup>?

 • Zmniejszenie ilości pęcherzy w powierzchni zewnętrznej betonu
 • Idealna powierzchnia odlewu betonowego:
  • zapewniając korzystne warunki pielęgnacji oraz zmniejszając stosunek w/c w świeżym betonie zapewnia estetyczną i gładką powierzchnię odlewu betonowego.
 • Dłuższy okres użytkowania w środowisku agresywnym chemicznie:
  • bardzo ograniczone przenikanie substancji agresywnych chemicznie, które opóźnia atak substancji szkodliwych na beton a zwłaszcza na zbrojenie żelbetowe;
  • w wielu zastosowaniach Formtex® stanowi doskonałą alternatywę dla obróbki powierzchni, ponieważ nie jest potrzebna obróbka dodatkowa.
 • Dłuższy okres użytkowania, w przypadku wystawienia na skrajnie duże zużycie:
  • zwiększona odporność na zużycie, która czyni beton bardziej wytrzymałym na potencjalne uszkodzenie np. w środowisku wybrzeża morskiego, przy czyszczeniu bezpowietrznym, przy szybko przepływającej wodzie oraz uszkodzeniu mechanicznym;
  • dłuższy okres użytkowania bez konieczności dodatkowego powlekania betonu.
 • Zmniejszenie wzrostu mikroorganizmów:
  • brak zanieczyszczenia wody pitnej, ponieważ do zatrzymania wzrostu bakterii nie są potrzebne środki chemiczne;
  • wyższa wartość pH na powierzchni betonu, z powodu opóźnienia uszkodzenia przez nasycanie dwutlenkiem węgla, co zmniejsza wzrost mikroorganizmów;
  • brak środków antyadhezyjnych, stanowiących pożywkę dla mikroorganizmów;
  • zmniejszony wzrost bakterii i glonów, spowodowany przez zwartą powierzchnię betonu, bez mikropęknięć i pęcherzy.
 • Powierzchnia łatwa do czyszczenia
  • mocna i zwarta powierzchnia betonu zmniejsza penetrację mediów np. graffiti, dzięki czemu grafika jest łatwiejsza do usunięcia.

  Syntetyk nadaje się do wylewania wyłącznie powierzchni: bocznych pionowych, pochylonych oraz poziomych dolnych. Nie zaleca się stosować go do wylewania górnych poziomych powierzchni!

Formtex® jest dostępny w dwóch wersjach:


Formtex® PSA jest materiałem samoprzylepnym, zapewniającym szybki i łatwy montaż. Samoprzylepna strona wewnętrzna pokryta jest silikonową folią z tworzywa sztucznego, dzięki której możliwe jest umieszczenie maty Formtex® w szalunku, następnie usunięcie folii zabezpieczającej klej i przyklejenie. Nie ma konieczności napinania i nie występuje problem niewłaściwego umieszczenia syntetyku Formtex® w szalunku, zapobiegając w ten sposób fałdom.

Syntetyk Formtex® w wersji Standardowej montowany jest za pomocą zszywek po zewnętrznej stronie szalunku z zastosowaniem urządzenia napinającego. Dostępny jest także specjalny klej do klejenia ręcznego syntetyku Formtex® do formy. Klejenie zwykle zapewnia łatwiejszy i dokładniejszy montaż bez fałd.

Ekonomiczne rozwiązanie


Wkładki Formtex® CPF zazwyczaj zwiększają początkowe koszty budowy, jednak są one kompensowane przez:

 • Nie ma potrzeby stosowania środków antyadhezyjnych ani utwardzających.
 • Znacząco zmniejszone zapotrzebowanie na naprawy kosmetyczne powierzchni betonowej po usunięciu syntetyku Formtex®.
 • syntetyk Formtex® CPF może być ponownie zastosowany bez utraty swoich właściwości.
 • Możliwe jest zastosowanie betonu o wyższym w/c, co zapewnia lepszą urabialność podczas wylewania i zagęszczania betonu.
 • Można stosować formy ze sklejki niższej klasy.
 • Zmniejsza koszty utrzymania dzięki przedłużonemu okresowi eksploatacji.

Kontakt:


Przedsiębiorstwo Realizacyjne INORA sp. z o.o.
ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 11
skr. poczt. 482, 44 - 101 Gliwice 1

Kopiowanie materiałów zawartych w serwisie bez zgody autora zabronione
© 1991-2019